FILMS

2011 The Pencil Ołówek
2012 Castawyas - Wyrzutki
2013 The Winner Robinson Short Film Competition (Pittsburgh, USA)
2014 Everyone had their own Jew. Każdy miał swojego Żyda
Suchowola
2014 The egoist. Samolub
2014 Central Park. Park Centralny
http://www.hagalil.com/2015/03/central-park/
2014 Everyone cheers on their home country - Każdy za swój kraj choruje
Wyróznienie - VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Histporycznych i Wosjkowych
2015 Konsul całego PRL
2015 Three Numbers - Trzy numery
2015 White pat. Biała droga
2014 i 2017 About the man who built a tree. O człowieku, ktory zbudował drzewo
2015 Wyschnięta rzeka. The river that dry up
2016 On the Pulpit - Na Ambonie
2017 Roncalli Forum Film Award - The winner
2016 Life according Michael - Życie według Michała
Award on Kiev Festival 2017
2016 Nieobecna rodzina - Absent Famiily
Filmowa opowieść o Żydach z Dąbrowy Białostockiej
2017 Abram returned alone - Abram wrócił sam
The winner 2018 Grand Off Warsaw Film Festival
2017 Two Girls - Dwie Zosie
2017 Drop of Blood - Kropla krwi
2018 Zobaczyć w drugim człowieku przyjaciela
Film o ks. Janie Jaroszuku z Michałowa
2018 Tu nikt nie jest sam - Michałowo
Film o 100 leciu parafii katolickiej w Michałowie
2018 Dajcie farbę, pomaluję
Give me the paint... wyróznienie na MFFK Niepokalanów 2018
2018 This Country speaks to me
the winner Peak Film Festival