BOOKS

Ludwik Zamenhof, 1987
Białystok na starych pocztówkach Białystok in Old Postcards, 1990
Bóżnice Białostocczyzny, 1992
Synagogues and jewish communities in Bialystok region
Synagogues in BIalystok region 1993 (Hebrew)
Jewish Bialystok and surroundings, 1998
Białystok na starych pocztówkach, 2008
z Adam Czesław Dobroński
Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, 2011
z Jan Oniszczuk
Nawracanie Żydów na ziemiach polskich 2013
Nieistniejące mniejsze cmentarze żydowskie: Rekonstrukcja Atlantydy, 2013
The Lost World of Small-Town Jewish Cemeteries: Reconstructing Atlantis
Zaczęło się na Zielonej, 2016
Ze Zbigniew Romaniuk
Melbourne - Bialystok. Street art. 2018